Sakupljač EE otpada Sakupljač EE otpada

 Kako poslati e-mail prijavu

• E-mail prijava za odvoz električnog i elektroničkog otpada omogućava Vam da prijavite putem e-maila skupljaču otpada da zbrine Vaš otpad.

• Prijava se proslijeđuje automatski koncesionaru.


   E-mail prijavu šaljite na adresu:

prijava@eeotpad.com


   U prijavi je potrebno navesti slijedeće podatke:
   U prijavi je potrebno navesti slijedeće:
1. Ime i prezime - osobe koja je vlasnik otpada, odnosno naziv tvrtke koja vrši prijavu.

2. Ulica i kućni broj - upisati puni naziv ulice, kućni broj, kat, ulaz ili podatke koji točnije prikazuju Vašu lokaciju.

3. Mjesto - stanovanja i poštanski broj, odnosno mjesto gdje se nalazi Vaša adresa, lokacija otpada ili želite da dođemo po otpad.

4. Telefon iz fiksne telefonije na koji će Vas djelatnik kontaktirati za potvrdu i provjeru vremena dolaska.

4.1 GSM broj mobilnog telefona nije uvjet za prihvat prijave. Upišite ga samo u slučaju da ne posjedujete broj fiksnog telefona.

5. Termin je podatak kojim nam sugerirate u kojem vremenskom periodu je najprikladnije da pokušamo doći i zbrinuti otpad.

6. Težina je podatak koji upisujete težinu otpada prema vašoj procijeni. Minimalna težina koju smo dužni po pravilima koncesije zbrinuti je 30 Kg.

7. Vrsta otpada podatak kojem izaberemo vrstu otpada u koju spada otpad kojeg trebamo zbrinuti. U slučaju da niste u mogućnosti odrediti grupu u koju predmetni otpad spada možete pritisnuti ovdje.

8. Kratka napomena vezana uz pojašnjenje pronalaska Vaše lokacije odnosno lokacije otpada možete upisati u polje ispod vrste otpada.

9. Slanjem e-maila završili ste prijavu.

Zakonska obveza je zbrinuti otpad u roku od 20 dana od prijave.