Nacionalni koncesionar za skupljanje EE otpada Nacionalni koncesionar za skupljanje EE otpada

 Informacije i savjetiZašto popuniti i poslati prijavu putem interneta ?

1. Rješavanjem i pravilnim zbrinjavanjem otrovnog, bionerazgradivog ili teško razgradivog otpada štitimo sebe i prirodu.

2. Zbrinjavanje otpada za Vas je besplatno.

3. Najbrži način prijavljivanja odvoza.

4. Način koji Vam ostavlja dovoljno vremena da pažljivo popunite prijavu.

5. Ovim načinom služba za zbrinjavanje EE otpada na usluzi Vam je 24 sata dnevno, svaki dan.


U kojem roku će otpad biti zbrinut ?

Zakonski rok zbrinjavanja otpada je 20 dana od prijave.

Koncesionar je mrežom svojih sabirnih centara na teritoriju cijele Hrvatske smanjio taj rok.

Ovisno o količini i broju prijava, te hitnosti odvoza, prosječni rok se kreće od 7-12 dana.


Što se radi sa zbrinutim otpadom ?

Zbrinuti otpad se reciklira u našem centru te se kao sekundarna sirovina vraća nazad u proizvodnju.


Da li su podaci iz prijave zaštićeni i tajni ?

Koncesionar će Vaše podatke pohraniti u svom serveru do trenutka obrade prijave.

Po završetku prijave podaci se skidaju sa servera i pohranjuju na CD medij, te sigurnosno arhiviraju.

Koncesionar se obvezuje štititi Vašu privatnost.


Kako poništiti prijavu ?

Besplatnim pozivom na broj 0800 444 110 potrebno je operateru prijaviti storniranje prijave kako Vas naši djelatnici ne bi nepotrebno uznemiravali pozivom ili dolaskom.

 RH propisi o otpaduLinkovi - Zakon i propisi :

Pravilnik o EE otpadu

Zakon o otpadu

Pravilnik o gospodarenju otpadom

Ostali propisi i pravilnici o otpadu